O SPOLEČNOSTI

Rodinná firma Lievers Holland se specializovala více než před 50 léty na výrobu strojů ke zhutňování betonových prefabrikátů a úpravu betonových ploch a od té doby vyrábí kvalitní a spolehlivou vibrační techniku, která je prodávána ve více než 40 zemích celého svĕta. Všechny výrobky jsou testovány za nejpřísnĕjších podmínek v praxi předtím než se rozbĕhne jejich výroba.

Také v České republice je firma LIEVERS HOLLAND zastoupena od roku 1994. Přímý dovozce má sídlo v Praze, kde je zajištĕn prodej a servis včetnĕ rychlých a kompetentních služeb zákazníkům. Stále zvĕtšující se okruh odbĕratelů, hlavnĕ ve výrobnách PREFA, je známkou toho, že vibrační technika LIEVERS HOLLAND je nejen vysoce kvalitní a účinná, ale i cenovĕ dostupná.