Lehký bezšňůrový ponorný vibrátor P18Li

BAUMA 2019

Na veletrhu BAUMA 2019, který se konal v německém Mníchově ve dnech 8 – 14.4 2019 byl představen nový vibrátor P18Li na bateriový pohon.

Proč používat vibrátory betonu.

Vibrování betonu je kritickým a nezbytným krokem na mnoha konkrétních stavebních projektech. Když se beton nalije, může mít stovky nebo dokonce tisíce vzduchových bublin, které mohou podstatně oslabit betonovou konstrukci. Vibrátory betonu eliminují vzduchové bubliny intenzivními vibracemi čerstvě nalitého betonu.

Jak pracují vibrátory.

Vibrátory betonu se dodávají v různých provedeních a mohou být poháněny elektromotorem nebo vzduchem. Použití vibrátorů lze rozdělit do tří základních kategorií:

  • Vibrování bednění: Vibrování bednění se běžně používá u prefabrikovaných betonových konstrukcích a zahrnuje montáž příložných vibrátorů na vnější strany betonových forem (bednění). Pro větší formy jsou příložné vibrátory často rozmístěny cca 180 cm od sebe.
  • Povrchové vibrování: Pro povrchové vibrování se používají vibrační lišty položené na povrch litého betonu. Tento způsob je omezen na tloušťku betonu asi 15 cm nebo méně, ale poskytuje hladký povrch, který je zvláště žádoucí, když je důležitý vzhled povrchu betonu.
  • Vnitřní vibrování: Nejčastěji se používají ponorné vibrátory betonu. Mnoho z nich může obsluhovat jeden operátor. Proces je poměrně jednoduchý: Pracovník rychle zasune ponorný vibrátor do mokrého betonu a pak ho pomalu vytáhne.

Jak dlouho vibrovat beton?

Většina betonu je podvibrovaná nebo nesprávně vibrována. Nejlepší technikou vibrování s ponorným vibrátorem je vytahovat vibrátor velmi pomalu, rychlostí kolem 3 cm za sekundu. Pokud se vzduchové bublinky stále objevují, jakmile je vibrátor z betonu vytažen, je zapotřebí opakovat vibrování.

Firmy někdy nutí pracovníky, aby dokončili tento časově náročný úkol „efektivně“, což znamená rychle, ale výsledkem může být strukturálně nevyhovující kompaktnost betonu. Současně, pokud je vibrátor v betonu příliš dlouho, voda a kamenivo se oddělí a vytvoří problémy s pevností a estetikou betonu.

Doporučené postupy pro vnitřní vibrování.

Chcete-li se vyhnout běžným problémům při používání ponorného vibrátoru, postupujte podle těchto doporučených postupů.

  • Vždy mějte po ruce náhradní vibrátor. Během vibrování se může vibrátor porouchat, ale beton nebude čekat na vyřešení problémů.
  • Dbejte na to, abyste nepoškodili beton s nízkým spádem. “Slump” je měřítkem zpracovatelnosti betonu. Vzhledem k tomu, že beton s nízkým spádem je tužší, vyžaduje opakované vibrování nebo vibrátor s vyšším výkonem.
  • V případě, že je beton litý v několika vrstvách je potřebné, aby vibrátor pronikl nejméně 15 cm do předešlé vrstvy, aby se zabránilo „studeným spojům“. Studený spoj nastane, když se novější vrstva betonu nalije na starší vrstvu, která byla již vytvrzena, ale nedošlo ke vzájemnému spojení těchto dvou vrstev.
  • Vibrátor zasouvejte do betonu ve svislé nebo téměř svislé poloze, abyste dosáhli maximálního účinku. Nadměrné ohýbání pracovní hadice může mít za následek zničení vibrátoru.
  • Ponořte vibrační hlavici úplně do betonu a přidržte ji po dobu nejméně 10 sekund. Vibrátor vytáhněte průměrnou rychlostí maximálně 10 cm za sekundu; nejlepších výsledků se dosáhne rychlostí vytažení 3 cm za sekundu.
  • Při každém vložení vibrátoru překryjte předchozí poloměr již vibrovaného betonu. Dobrým pravidlem je, že poloměr působení je čtyřnásobek průměru vibrační hlavice.
  • Zvažte použití lehkého přenosného vibrátoru pro malé projekty.